Kernactiviteiten

Stichting Thembalethu

Onderdak

Een veilig thuis is voor deze kinderen de eerste stap.

Onderwijs

Onderwijs is essentieel voor de toekomst van de kinderen.

Ondersteuning

Verschillende projecten om ze op eigen benen te leren staan.

Onderdak

Een veilig thuis is voor deze kinderen de eerste stap

Kernactiviteiten

Huisjes

In de dorpen rondom Thembalethu zijn ruim 4000 weeskinderen. Vaak is er een oma of tante die voor hen zorgt. We zien ook dertien- of veertienjarigen die de verantwoording dragen voor jongere broertjes en zusjes. Ze leven vaak in erbarmelijke omstandigheden, soms in krotten van huizen meestal gemaakt van pallets. Een veilig thuis is voor vele weeskinderen een eerste stap op weg naar zekerheid en veiligheid.

Deze ervaringen waren de oorsprong van ons plan huisjes te bouwen om deze kinderen een dak boven het hoofd te geven. Sinds 2004 zijn er al 48 huizen gebouwd. Huizen worden in de dorpjes gebouwd zodat de kinderen niet geïsoleerd raken. Via gulle gevers in Nederland, bedrijven en particulieren zamelen we het benodigde geld in. Voor sommige projecten krijgen we steun van ‘de Wilde Ganzen‘.

Kidsclubs – Naschoolse opvang

De kinderen kunnen na schooltijd terecht bij de kidsclubs van Thembalethu. Ze kunnen hier onder andere sporten, spelen, krijgen huiswerkbegeleiding en een warme maaltijd. Meer informatie: zie onze Kidsclubspagina.

Huisjes

Kidsclubs

Onderwijs

Onderwijs is essentieel voor de toekomst van de kinderen.

“Education is the great engine
of personal development.”
(Nelson Mandela) 
“Opleiding is de grote motor
van persoonlijke ontwikkeling.”

Wij kunnen ons niet voorstellen dat er iemand is
die niet voor de volle 100% achter deze uitspraak
van Nelson Mandela staat.
Naast Onderdak is Onderwijs dan ook een
belangrijke poot van onze projecten.

Uniformen

Kinderen tot en met 15 jaar kunnen in Zuid-Afrika gratis naar school. Alle kinderen moeten wel een schooluniform dragen. Heb je daarvoor geen geld? Dan betekent het meestal dat je niet naar school gaat. Thembalethu Nederland zorgt ook voor uniformen. Per jaar deelt zij tussen 50 en 100 uniformen uit.

Kidsclubs – Naschoolse opvang

De kinderen kunnen na schooltijd terecht bij de kidsclubs van Thembalethu. Ze kunnen hier onder andere sporten, spelen, krijgen huiswerkbegeleiding en een warme maaltijd. Meer informatie: zie onze Kidsclubspagina.

Uniformen

Kidsclubs

Ondersteuning

Verschillende projecten om ze op eigen benen te leren staan

Kernactiviteiten

Thembalethu Nederland biedt vooral ondersteuning door het inzamelen van geld om de projecten in Zuid-Afrika te kunnen realiseren. Desgevraagd geven we advies en hulp bij activiteiten als de opzet van Kidsclubs en de scholing van de vrijwillige careworkers. 

Het ideaalbeeld is natuurlijk dat de mensen van Thembalethu New Hope de hulp van Thembalethu Nederland in de toekomst niet meer nodig hebben. De beste manier om mensen te helpen is immers door hen te leren hoe zij op eigen benen kunnen staan en onafhankelijk nieuwe initiatieven kunnen opzetten. 

Soms houdt het ook in samen te werken met andere instanties in Nederland.

Vaak helpen we ook heel praktisch mee met het bouwen van een omheining of het inrichten van een keuken. We zorgen voor boeken en computers en we ondersteunen het managementteam.

Vanuit Nederland is intensief contact nodig met Zuid-Afrika. Elk jaar gaan mensen, bestuursleden en vrijwilligers, vanuit Nederland op eigen kosten naar Mpumalanga. Zij bekijken de stand van zaken en stimuleren de voortgang van de processen. Zij bieden advies en expertise en noodhulp.

Hannes Pieters

Hannes Pieters is een van onze gemotiveerde Care Workers die dagelijks werkzaam is in de dorpen. Hij verzorgt de zieken, brengt ze zonodig naar de ziekenhuizen, en deelt medicijnen en voedsel uit. Naast dat hij twee kinderen geadopteerd heeft zorgt hij momenteel ook voor vijf andere kinderen bij hem thuis. Als er mensen van Thembalethu Nederland naar de projecten in Zuid-Afrika gaan werken ze altijd met Hannes mee. Bekijk zijn goede werk op zijn Facebookaccount.

Contact

Stichting Thembalethu Nederland
Molenbeemden 92
5461 BE Veghel

Nederland:
M: +316 460 406 51 (Simon de Ruiter)
M: +316 451 663 17 (Frieda Janssen)
Zuid-Afrika:
M: +27 72 704 0704 (Gerard Janssen)

E: info@thembalethu.nl

IBAN: NL05 INGB0004887566
KVK: 17169737
RSIN: 813857491

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

© 2017 Stichting Thembalethu Nederland

Kernactiviteiten