In Zuid-Afrika is de besmetting met hiv en het hebben van aids nog steeds een groot probleem. De provincie Mpumalanga is een van de zwaarst getroffen gebieden. De non-profit organisatie Thembalethu Home Based Care zet zich hier in voor de slachtoffers in de dorpen rondom Shongwe. Meer dan de helft van de bewoners is besmet met hiv en leeft onder schrijnende omstandigheden. Het aantal wezen is hier de afgelopen jaren verdubbeld en stijgt nog iedere dag.
Thembalethu biedt hulp op het gebied van onder andere thuiszorg, voorlichting, opvang van weeskinderen, voedselvoorziening en onderwijs.
Thembalethu Nederland ondersteunt het werk in Zuid-Afrika met geld, advies en daadwerkelijke ondersteuning.
Onze hulp is samen te vatten in de woorden:  Onderdak, Onderwijs en Ondersteuning

Onderdak voor nu

Onderwijs voor de toekomst

Ondersteuning voor onderweg

Ons doel is vooral:en hoop te geven, de letterlijke betekenis van het woord Thembalethu.


Thembalethu = 'Hoop'
THEMBALETHU  

Home

Kernaktiviteiten          
w Onderdak
w Onderwijs
w Ondersteuning

Over Thembalethu
wThemalethu Nederland
wThembalethu HBC

Bestuur
wVan de bestuurstafel
wJaarverslagen     
               
Noodhulp

Werkbezoeken

Filmpjes

Partners

Wat kunt u doen?

Contact

en hiermee de letterlijke betekenis van de naam, welke "hoop" betekent, waar te maken.

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief